هتل آدینا - adina hotel
آدرس: بلوار امام رضا(ع) ـ بین امام رضا 16 و 18
تلفن: 9 - 05138581970
فکس: 05138581978
فروش: 09155737082
روابط عمومی: 09054628541
ایمیل: info@hoteladina.com
تماس با ما
آدرس هتل