فاصله هتل هتل آدینا - adina hotel تا مکان های مهم شهر
حرم مطهر امام رضا (کمتر از  دقیقه)
ييلاق شاندیز (۲۹ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
مجتمع توریستی پدیده شاندیز (۲۹ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
ييلاق طرقبه (۱۹ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
سد چالیدره (۲۲ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
بند گلستان (۱۹ کیلومتر و ۹۲۴ متر)
پارک جنگلی وکیل آباد (۱۷ کیلومتر و ۵۸ متر)
باغ وحش وکیل آباد (۱۴ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
پارک ملت (۸ کیلومتر و ۲۲۳ متر) 
پارک تفریحی خورشید (۵ کیلومتر و ۹۷۷ متر) 
مجتمع تفریحی جام‌جم (۱۳ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
پیست دوچرخه سواری ثامن (۲۶ کیلومتر و ۸۰۸ متر)آدرس هتل هتل آدینا - adina hotel